Đã Hủy

I need sales on VIP Membership Facebook-Auto-Like Website

I need someone to sell VIP membership on Facebook-AutoLike site.

Your profit: $10 for one member who avail 1 month membership. Payout is done once you made 2 sales.

Everyone is welcome :)

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Bán hàng, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: auto vip, vip auto, auto facebook vip, vip autolike, autolike vip, facebook auto website, vip auto facebook, vip member autolike, welcome vip auto, auto vip site, facebook vip auto site, member auto, facebook autolike site, facebook auto, vip facebook auto, autolike vip member, autolike vip facebook, autolike vip membership, vip autolike facebook, vip site autolike, auto vip facebook, facebook auto vip, 74 auto, need auto, need sales

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Manila, Philippines

ID dự án: #1660028

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

bestworker00

please see pmb

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.1