Đã Hủy

Need Similar Idea easy task

Hi there i need similar idea like attached file . .. please reply in detail how your method is going to work

Easy task for bright minded person ...

for details please see attached file 15 $ only ..

please note your idea should not involve with gambling adult websites or any other similar type

Kỹ năng: Tổ chức sự kiện, Tiếp thị qua Internet, Nghiên cứu thị trường, Tiếp thị, Bán hàng

Xem thêm: need idea marketing, easy internet marketing, need similar idea, bright marketing, easy task, idea task, similar task, marketing sales task, marketing need sales person, need similar, need person details, marketing person details, easy work internet, idea websites, idea easy, easy type, idea person, easy marketing, attached file websites, going need work, easy work spreadsheet, ponctual easy work team, joomla easy work template, easy work flash, easy work good pay

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Ajman, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #1024139

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

jinsonpantony

rate is negotiable

$30 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0