Đã Hủy

Need Similar Idea easy task

Hi there i need similar idea like attached file . .. please reply in detail how your method is going to work

Easy task for bright minded person ...

for details please see attached file 15 $ only ..

please note your idea should not involve with gambling adult websites or any other similar type

Kĩ năng: Tổ chức sự kiện, Tiếp thị qua Internet, Nghiên cứu thị trường, Tiếp thị, Bán hàng

Xem nhiều hơn: i need sales marketing person, i need idea for marketing, easy internet marketing, 290-40, need similar idea, bright marketing, Easy task, idea task, similar task, marketing sales task, marketing need sales person, need similar, need person details, adult task, marketing person details, easy work internet, idea websites, idea easy, easy type, adult internet work, easy adult work, idea person, easy marketing, details person pending friend request facebook, attached file websites

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Ajman, United Arab Emirates

ID dự án: #1024139

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

jinsonpantony

rate is negotiable

$30 AUD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0