Đã Đóng

Need Tutoring Agency / consultancy

I am Mahalakshmi Online tutor for maths and statistics ..

This is the great opportunity to you all

if you work for me that means

i need tutoring consultancy or agency

i charge 7 - 10 $ per hour for tutoring session

if you bring the students for the tutoring session

i give you 25% for each students

if the students pay 10$ i give you 2.5 $ as your commission

so come join we lead the industry

Kĩ năng: Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Bán hàng

Xem nhiều hơn: sales marketing agency, online marketing students, online marketing statistics, online marketing agency, marketing sales agency, lead agency, internet agency, i maths online, agency internet marketing, tutor consultancy, tutoring online, agency work, tutoring work, maths online, sales agency, Online tutoring, online tutor, online tutor c, online statistics tutor, online maths, maths tutor, marketing tutor, marketing agency, agency sales, online tutoring sales

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) chennai, India

ID dự án: #1626880

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

ohai6cuSh

Please check the PMB

$2 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0