Đã Đóng

pemasaran produk herbal dan hasil peternakan

memasarkan produk-produk herbal yg diproduksi dalam negeri dan memasarkan hasil-hasil perternakan ikan hias dan ayam hias.

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Leads, Tiếp thị, Bán hàng

Xem nhiều hơn: pemasaran produk, pemasaran produk hasil peternakan, pemasaran internet, yg, Pemasaran, memasarkan produk, marketing pemasaran, pemasaran dan penjualan produk, penjualan produk pemasaran, dan zaharia, herbal template, nova herbal supplements, dan park iphone, dynamic solutions dan shaw, dan gradinaru, herbal product pages, flash dan banner free

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Jakarta, Indonesia

ID dự án: #4539938

1 freelancer đang chào giá trung bình Rp7222222 cho công việc này

Igid

Saya insya Allah bisa membantu, tapi hanya sebagai freelance writer untuk materi pemasaran dan penjualan seperti artikel untuk situs-situs pemasaran Anda, brosur, maupun draft untuk e-mail marketing atau newsletter And Thêm

Rp7222222 IDR trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0