Đang Thực Hiện

sales needed for my website

Được trao cho:

klian87

a want to get the job

$40 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $47 cho công việc này

tamrakar81

Hi, Thanks for invitation . Please let me know more details . Regards, T

$50 USD trong 10 ngày
(64 Nhận xét)
7.0
BryanG

ready to sale

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0