Đang Thực Hiện

sales needed for my website

Đã trao cho:

klian87

a want to get the job

$40 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

tamrakar81

Hi, Thanks for invitation . Please let me know more details . Regards, T

$50 USD trong 10 ngày
(64 Đánh Giá)
7.0
ahsenazeez

please see pm

$100 USD trong 1 ngày
(21 Đánh Giá)
5.3
BryanG

ready to sale

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0