Đã Hủy

Need traffic for website

i need targeted US ,UK ,AUSTRALIA,CANADA AND GERMANY traffic for my website ,

PLEASE NOTE

NO BLACK HAT

NO PROXY

NO ROBOTS

REAL HUMAN TRAFFIC ONLY

LOW BUDGET

PLEASE IN YOUR BID DONT FORGET TO MENTION " I AGREE" SO THAT I CONSIDER YOUR BID

please give me your price for 1000 views

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Google Adwords, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị

Xem thêm: website marketing canada, robots website, real targeted website traffic, website australia, us traffic, canada traffic website, australia adwords, adwords uk, website adwords, website 1000 views, mention website, 1000 traffic, website germany, need website views, australia traffic website, real human, views targeted, website traffic germany, 1000 targeted traffic, adwords website, real human targeted traffic, website traffic real, targeted views, traffic website germany, real website traffic

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Ajman, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #1021609

2 freelancer đang chào giá trung bình $130 cho công việc này

fyuzm

i am ready for this job plz check the pm.

$110 AUD trong 3 ngày
(24 Đánh Giá)
5.9
jsWanted

Pm sent check

$150 AUD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
1.7