Đóng

100 Ads placement in your Websites Needed

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $198 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

i need 100 websites's owner. price will be per website $2.

website should be Pr 0 +

thats means

( 60% PR0 )

( 20% PR1 )

( 20% PR2 )

Regards

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online