Đã Hủy

Content manager and Marketing and Distribution (Only freelance that live in bangalore)

Hey,

We are looking for freekance from India Bangalore(only from there)

The job is:

[url removed, login to view] manager (High-level English)

[url removed, login to view] and Distribution(High-level English)

If you have High-level English skills and you live in Bangalore please send a bid.

Thank you

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet, SEO

Xem thêm: content manager bangalore, seo marketing freelance, seo manager freelance, seo looking job india, seo job freelance, seo freelance marketing, seo freelance india, marketing freelance job, marketing freelance india, looking seo manager, job seo freelance, job freelance marketing, internet freelance job, high freelance, hey marketing, freelance seo manager, freelance marketing india, freelance job marketing, freelance internet job, freelance bangalore marketing, freelance content marketing india, freelance content india, freelance bid manager, content seo freelance, marketing manager freelance

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Rosh ha, Israel

Mã Dự Án: #1744485

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

SwathiBhat

Hello, I am from Bangalore (India)

$300 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0