Đang Thực Hiện

Facebook Fan Needed: USA Targeted

Facebook Fans Needed USA Targeted.

Accuracy should be 75%

Payment will be paid via escrow.

Don't bid if you don't have prior experience.

Happy Bidding

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, SEO, Mạng xã hội

Xem thêm: usa escrow, marketing via facebook, targeted, seo usa, seo facebook, usa bidding, targeted facebook fan, usa facebook needed, prior experience seo, targeted internet marketing, usa payment, facebook fan usa, usa fan, facebook via, usa facebook fan, marketing usa, via facebook, usa seo, facebook marketing needed, usa facebook lowest bid, non targeted fan facebook, amdadhbd, facebook fan needed

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1009830

Đã trao cho:

latika07

Thanks for the invite ..I m ready for the work

$145 USD trong 2 ngày
(40 Đánh Giá)
5.6