Đang Thực Hiện

for kelvinity

this is a project for kelvinity - we have already discussed some of the details, but final details will be discussed in the project PM

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, SEO

Xem thêm: melovemoney, already discussed, details ivrs project, final electrecal control project, final year finance project, details collect project starts, details hrms project, technical details qfund project

Về Bên Thuê:
( 322 nhận xét ) Wilmington, United States

Mã Dự Án: #1714497

Đã trao cho:

kelvintrinity

Hello Sir, Thanks. As discussed

$30 USD trong 10 ngày
(12 Đánh Giá)
4.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

khanaksharma02

quality+experienced--------->plz check PM THANKS

$200 USD trong 10 ngày
(40 Đánh Giá)
6.0