Đã Đóng

froogle feed

i have a magneto store and i use 1.5.1.0 and i need to submit feeds to Google i have simple products, configurable, advanced product options, i need a automatic feed for google base.

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, SEO

Xem thêm: product feed, magneto product, magneto configurable product, simple configurable product, need magneto, product feed marketing, configurable product, submit feed google, feed base, simple configurable products, submit products google, google products feed, internet feeds, seo magneto, submit product feed, magneto google base, froogle google, simple magneto, rss feed magento product, products google base, product based websites options, base google xml feed, product page design options, froogle, feed submit

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brooklyn, United States

Mã Dự Án: #1696827

2 freelancer đang chào giá trung bình $525 cho công việc này

sovosowravdatta

can i do it

$600 USD trong 30 ngày
(300 Đánh Giá)
8.1
ntiersolutions

Please check your pm.

$450 USD trong 10 ngày
(29 Đánh Giá)
5.1