Đã Đóng

Google Places Expert Required

Hi All,

Need Google places expert to place a few keywords in the first page.

Escrow will be done once results appear to show.

Keywords and website url will be mentioned in the pmb.

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị qua Internet, SEO

Xem thêm: google places expert, seo google expert, required marketing expert, google seo expert, google places seo expert, expert seo google keywords, google place, need google expert, url google, place keywords google, google url page, places seo, seo google places, google place page, 100 keywords google, google seo place, expert required, 100 google, place google, seo place google, google page done, places page, url keywords pmb, required seo expert, seo google results

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New Delhi, India

Mã Dự Án: #1024717

4 freelancer đang chào giá trung bình $349 cho công việc này

onlineshine

Please check PMB for more details

$250 USD trong 30 ngày
(451 Đánh Giá)
9.2
surya4515

hello sir please check pmb thanks

$250 USD trong 30 ngày
(3 Đánh Giá)
3.0
angstrom

Please see PM. Thank you.

$250 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
aubreygrace

Thanks for the opportunity to bid on your project. Please see PM for proposal details.

$647 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0