Đang Thực Hiện

Mod Rewrite on my site

Hi,

I need my dynamic pages on my site to be generated to produce seo friendly static urls - this is described here; [url removed, login to view]

i currently have pages [url removed, login to view]

i am looking for these pages to generate [url removed, login to view]

Thanks,

Martin.

Kỹ năng: MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, SEO

Xem thêm: martin, php seo rewrite, mod seo, php url seo friendly, url rewrite php html, rewrite convert, seo friendly urls php, site rewrite, mod marketing, content rewrite seo, php seomoz, convert seo friendly url, seo rewrite html, convert dynamic urls, web site rewrite, url rewrite dynamic static, url mod rewrite, seomoz, seo convert php, seo content rewrite, rewrite urls , php url rewrite, php html rewrite, mod rewrite dynamic static, marketing rewrite

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Burnley, United Kingdom

Mã Dự Án: #1666428

Đã trao cho:

Dunkoh

Lets do this

$40 USD trong 1 ngày
(109 Đánh Giá)
6.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $58 cho công việc này

Mywebsolutions

hi sir, ready to start. Thanks

$100 USD trong 1 ngày
(29 Đánh Giá)
5.3
bcsaba

Hi Martin! Think can do this for you.

$40 USD trong 1 ngày
(31 Đánh Giá)
4.8
armpogart

Hi, our team is ready to do it. See PM.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0