Đã hoàn thành

Mod Rewrite on my site

Hi,

I need my dynamic pages on my site to be generated to produce seo friendly static urls - this is described here; [url removed, login to view]

i currently have pages [url removed, login to view]

i am looking for these pages to generate [url removed, login to view]

Thanks,

Martin.

Kĩ năng: MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, SEO

Xem nhiều hơn: martin, php seo rewrite, mod seo, php url seo friendly, url rewrite php html, rewrite convert, seo friendly urls php, site rewrite, mod marketing, content rewrite seo, php seomoz, convert seo friendly url, convert dynamic static php html, seo rewrite html, php rewrite url friendly seo, convert dynamic urls, web site rewrite, url rewrite dynamic static, url mod rewrite, seomoz, seo convert php, seo content rewrite, rewrite urls , rewrite php , php url rewrite

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Burnley, United Kingdom

ID dự án: #1666428

Được trao cho:

Dunkoh

Lets do this

$40 USD trong 1 ngày
(109 Đánh Giá)
6.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $58 cho công việc này

Mywebsolutions

hi sir, ready to start. Thanks

$100 USD trong 1 ngày
(29 Nhận xét)
5.3
bcsaba

Hi Martin! Think can do this for you.

$40 USD trong 1 ngày
(31 Nhận xét)
4.8
armpogart

Hi, our team is ready to do it. See PM.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0