Đang Thực Hiện

Need Facebook Fans/Likes Targeted

Dear Freelancer,

Need some Real Targeted Facebook Likes. I need whole sale Rate.

Targeted likes from this country

1) Greece

2) Cyprus

3) Greece & Cyprus mixed

4) German

5) USA

6) Australian

7) All Europe

Best regards,

Tanvir

Kỹ năng: Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, SEO, Mạng xã hội

Xem thêm: usa best freelancer, greece freelancer, freelancer seo rate, cyprus freelancer, australian freelancer, tanvir , seo freelancer usa, german facebook, freelancer greece, freelancer europe, freelancer cyprus, cyprus, facebook country targeted, likes sale, cyprus facebook, targeted country real likes, freelancer australian, need real german likes

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1750048