Đã hoàn thành

100 000 people to connect app \w at least 100 friends each

I have 1000 apps, and I need you to get 100 people to connect each app with at least 100 friends each. (total 100 000 people)

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, SEO

Xem nhiều hơn: people to, get people, connect people friends, i people, seo app, people, app seo, App marketing, app connect, Marketing apps, 1000 people, 100 000, 100 app, 1000 app, need 1000 people, 100 friends, 1000 friends, seo people, iphone app connect audio stream, friends people, app invite people join facebook, suggest friends app facebook, facebook app connect sql server, iphone app connect database, iphone app connect mysql

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Hemel Hempstead, United Kingdom

ID dự án: #1008747

Được trao cho:

valentinc

I can do this. Check PMB

$30 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.0