Đã hoàn thành

Private project for amanda5101 ( 2nd One )

as discussed with amanda5101.

Others donot bid

please bid $150 as agreed.

amanda5101 amanda5101 amanda5101 amanda5101 amanda5101 amanda5101 amanda5101

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, SEO

Xem nhiều hơn: 2nd, john2005, 2nd project, amanda5101, sample project private placement memorandum, terms project financials application outsourcing projects fixed bid time money contracts, project sunil mennasunna only others bid, project private project ovinobo, budget project private elementary schools, project private, post project others bid, project private villa, project private chat room, wow project private server

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Chicago, United States

ID dự án: #1629515

Được trao cho:

amanda5101

Thanks a lot.

$150 USD trong 2 ngày
(73 Đánh Giá)
6.2