Đang Thực Hiện

Private project for jwassall

bid 30$ as discussed

need in 5 days

Kỹ năng: Quảng cáo, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, SEO, Mạng xã hội

Xem thêm: aditya321, need write bid, project managment days, project private chat room, need someone bid work, wow project private server, need someone bid ebay

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Hyderabad, India

Mã Dự Án: #1042229

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

jwassall

As discussed privately.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0