Đang Thực Hiện

Private project for nadeem2255

3 websites (see PM)

30 keywords

REPORTING:

Spreadsheet should be provided with the following information:

1 URLs of pages where I can find the live links (all links will be tested)

2 Anchor text used

3 Google PR of the link page

NO PAYMENT IF THE KEYWORDS ARE NOT RANKED IN TOP5 of [url removed, login to view]

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Tiếp thị, SEO

Xem thêm: private payment, nadeem2255, find used live, seo page project, top5 google, text private, private google, marketing live project, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, marketing project spreadsheet, private pages, top5 seo

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) TSIMSHATSUI EAST, Belgium

Mã Dự Án: #1656784

1 freelancer đang chào giá trung bình $900 cho công việc này

nadeem2255

thanks for project

$900 USD trong 90 ngày
(26 Đánh Giá)
5.0