Đã hoàn thành

Private Project for Pratishta - $90

Được trao cho:

Pratishtha

Please start... Thanks

$90 USD trong 10 ngày
(120 Đánh Giá)
6.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $83 cho công việc này

dotsaravanan

Please refer PMB

$50 USD trong 15 ngày
(774 Nhận xét)
8.4
djearn

Hello, I am interest to complete your work with . I had done lots of work previously. I hope you will get me a chance to complete the job. Thank you... Please see PM for more detail.

$80 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
anujmarya

i can work on your project.

$80 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0