Đang Thực Hiện

private project 2 for sxpert

no mirror sites

If links are not PERMANENT please don't bid..

I have the right to refuse links after I have been sent the list of links in an excel file. All refused links should be replaced.

I pay 50% after 500 links have been posted and the rest upon completion.

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, SEO

Xem thêm: private project, seo project file, mirror project, seo project completion, marketing project sites, pay excel project, file mirror, excel file citycountry list, excel file cities list, convert project file excel, excel project completion, project baseline file excel, project list excel, getting project file excel

Về Bên Thuê:
( 45 nhận xét ) laval, Canada

Mã Dự Án: #1046302

Đã trao cho:

Sxperts

As discussed

$100 USD trong 10 ngày
(24 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $95 cho công việc này

newrankbuilder

#lets do start#

$90 USD trong 9 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0