Đã hoàn thành

Private project Lancerbd89 7

Được trao cho:

lancerbd89

Dear sir , please cheek PMB

$100 USD trong 3 ngày
(114 Đánh Giá)
5.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

seefe

i will do this project more efficiently

$70 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
CountingOnYou

Hi, Count me in!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
osamaabdo

ok well i will wait more details

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0