Đã hoàn thành

Private project Lancerbd89 8

Đã trao cho:

lancerbd89

Dear sir , please cheek PMB

$100 USD trong 3 ngày
(114 Đánh Giá)
5.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

Faruqul

Dear sir, I am interested for your work project, please check your PMB. regards by Faruqul

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
lilseeam

willing to do this joc

$170 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
osamaabdo

ok well i will wait more details

$200 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0