Đang Thực Hiện

private project

AS DISCUSSED EARLIER....

Kỹ năng: Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, SEO

Xem thêm: atif125, earlier project, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) rawalpindi, Pakistan

Mã Dự Án: #1026489

Đã trao cho:

shanhejiang

hi im do it best

$30 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4

5 freelancer đang chào giá trung bình $96 cho công việc này

chmohsinali

Please consider me.

$150 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
keorg2003

I can do this Job very well. I am ready to work for you

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ael418

I really want to work on this project, to earn money you can find in my profile all the skills necessary to perform this job

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mattade

am very interested in working with your team, give me a chance to try and i won't disappoint you for a sec

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hashmipakistan

Hello sir, I want to start work on this project. Please check your PM for detail. Thanks.

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0