Đã hoàn thành

project for Marjan Ahmed

It is a private project for Marjan Ahmed. Do not bid on this.

I need 5300 fans on 3 pages

3600 on one page

1400 on 2nd page

300 on 3rd page

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, SEO

Xem nhiều hơn: marjan ahmed marjan, facebooksupplier, 300 fans page, 2nd project, 300 fans, private marketing project, project plan pages, project design pages, project yellow pages java, project cover pages, linux project yellow pages, html project ten pages, resume migration project client pages asp aspnet, databse based project aspxnet pages, project home pages html javascript

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Lahore, Pakistan

ID dự án: #1078236

Được trao cho:

marjanahmed13

thanks4project~ Will Provide Service Untill U Satisfy 100% ~thanks4project

$63 USD trong 7 ngày
(1924 Đánh Giá)
8.2