Đã hoàn thành

Publicity on facebook / twitter and facebook likes

For a website like Bitly ( short url service and pastebin service ) I need to grow up traffic on my website.

I need facebook likes, links posted and shared on facebook / twitter in order to 'know' my website.

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, SEO

Xem nhiều hơn: twitter traffic, short url, publicity, like on facebook, facebook twitter , facebook traffic, publicity twitter, internet traffic url, twitter likes website, twitter service, likes links, traffic short url, url short url, twitter likes url, facebook shared, facebook twitter seo, twitter facebook shared, know likes website, need facebook links, twitter links, traffic likes, facebook seo links, likes url, need facebook traffic, short url service

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) Montreal, Canada

ID dự án: #1716410

Được trao cho:

anamul12

Check my PMB for more details..

$30 USD trong 5 ngày
(295 Đánh Giá)
6.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

rony47

========== Dear sir, pl z check PM 4 Hard work and for the Highest quality work & Right Price of work ==========

$30 USD trong 30 ngày
(376 Nhận xét)
7.4
momin0172

Please check pm >>>

$30 USD trong 1 ngày
(88 Nhận xét)
5.6