Đã hoàn thành

250 quality links + 7k Facebook likes and 7k twitter members

Hi there!

Foe a new visa company web-site the following things requred:

I need 7k Facebook likes and 7k Twitter new members please

+

250 quality links

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Tiếp thị, SEO

Xem thêm: twitter marketing company, 250, twitter 250 likes, 250 likes, seo 250 links, likes twitter, web site facebook, likes links, quality links seo, facebook 250, facebook company site, web likes, likes 100, twitter links, facebook seo links, links 100, links 2012, 100 twitter, members twitter, seo quality links, seo quality, company site facebook, need quality links, quality 100, 100 quality links

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1655359

Đã trao cho:

sovosowravdatta

Lets start now

£30 GBP trong 7 ngày
(263 Đánh Giá)
7.9

4 freelancer đang chào giá trung bình £85 cho công việc này

weblinkerseo

Please Check [url removed, login to view]

£250 GBP trong 20 ngày
(337 Đánh Giá)
8.0
momin0172

Please check pm >>>

£30 GBP trong 1 ngày
(91 Đánh Giá)
5.7
usmanshahid666

Hi Sir, I'll provide you high quality 250 blog comments. Please give me a chance. For more details please check my PM. Thanks.

£30 GBP trong 21 ngày
(1 Đánh Giá)
4.9