Đã Hủy

500 REAL USA Facebook Shares / 50 comments and tweets

Only bid if you can do EXACTLY what I'm asking.

I need the following:

1) 500 facebook shares/likes from real US facebook accounts.

2) 50 do-follow blog comments on pages with minimum PR2 and no more than 20 comments per page. No SPAM PLEASE

3) 50 tweets of my URL

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, SEO

Xem nhiều hơn: usa facebook, us facebook, tweets, shares, facebook follow, facebook comments, blog usa, accounts tweets, real url, tweets likes, real facebook shares, facebook accounts usa, real comments, real pages, real likes usa, 500 facebook comments, seo page usa, blog likes, comments per, likes tweets blog, seo 500 pages, need facebook blog, usa real likes need, real usa facebook, seo real

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Los Angeles, United States

ID dự án: #1057312

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 10 ngày
(499 Nhận xét)
7.3