Đang Thực Hiện

reply AT freelancer DOT com

Hey pending project list... can you please verify this project? I need to test some stuff regarding sending emails

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Tiếp thị, SEO

Xem thêm: verify freelancer, some freelancer, list freelancer, hey marketing, freelancer project list, at freelancer, freelancer test, list seo emails, dot seo, seo project freelancer, red dot freelancer, freelancer dot, freelancer test project, dot project, freelancer emails, reply emails, reply

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #1697210

2 freelancer đang chào giá trung bình $147 cho công việc này

euphern

Hi, Please explain the tasks in details. Thanks

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dutruc

This is a test

$39 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
seleniumtest

htrthrtrtttt

$43 USD trong 33 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0