Đã Hủy

Social Media - Advertisement Campaign

Facebook likes are required on the fanpage.

Fan page details are to be disclosed later. 50,000 Likes are required on that page in the 10days time period.

10$ PER 10,000 likes is to be paid.

Project is of 50$ total

Details to be disclosed later after an interview / talk with the applicant.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, SEO, Mạng xã hội

Xem thêm: campaign social media, social media campaign, paid social media, campaign page, paid media, per fanpage, fanpage per, social campaign, project social media marketing, social media project marketing, venomsol, project marketing social media, social marketing campaign, details social seo, facebook talk, likes campaign, social media book project, campaign likes, social media marketing project, campaign required, fanpage required, social media marketing campaign, project internet marketing campaign

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Kuala Lumpur, Pakistan

Mã Dự Án: #1640179

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Stephen082

EXPERT===>>>CHECK PM

$30 USD trong 30 ngày
(5 Đánh Giá)
2.7