Tăng lượt truy cập cho trang web của tôi

Đã Đóng Đã đăng vào Jul 15, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần thuê code phần mềm với chức nawnng như sau:

Change Mac address -> Change IP từ VPN HMA hoặc Sock Vip72 -> Change time zone -> Change độ phân giải màn hình -> Bật ramdom Firefox, Chrome, IE, opera -> Điền địa chỉ web cần view random ref từ twitter, myspace, linkedin và view thêm 2 đến 3 page tiếp theo -> Xóa cache, lược sử -> Thoát trình duyệt

Tiếp thị qua Internet Xây dựng liên kết SEO

ID dự án: #6189615

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa Aug 21, 2014 đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$90 cho công việc này

lataathwani

We can do this job very accurately and satisfactorily. We have read the description and we meet all of your requirements. We will definitely provide you with the best results. YOUR SATISFACTION IS OUR JOB. We are work Thêm

$150 USD trong 30 ngày
(12 Nhận xét)
5.9
leminhthanh

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0