Đã hoàn thành

100 Tweets and 100 Facebook Likes

I need someone to go to my new website and use the social media buttons to add 100 Tweets and 100 Facebook Likes. You will need to use separate Facebook and Twitter accounts to do each Tweet and Like

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, SEO, Twitter

Xem nhiều hơn: 100 likes and i will, tweets, accounts tweets, tweet buttons, social tweet, tweets likes, twitter likes website, seo likes, add social buttons, need 100 twitter accounts, likes twitter, tweet likes, social media buttons, twitter tweets, website need likes, need someone tweet, add twitter likes, likes add, add facebook buttons website, likes tweets, add likes twitter, facebook twitter buttons website, facebook twitter seo

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Oakland, United States

ID dự án: #1022621

Được trao cho:

RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 4 ngày
(981 Đánh Giá)
7.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

rehankf

Please consider me for your project.

$40 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0