Đang Thực Hiện

i want help on PHP and MYSQL

Hi, I completed my project 75%. I want some help based on php and mysq to complete my site. I have limited budget, Thanks.

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Tiếp thị, SEO

Xem thêm: help php, php mysq, want complete, marketing project php, mysql budget, mysql seo, complete project mysql, want help, php based mysql, mysq, seo help budget, mysql php rating site, mysql marketing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Austria

Mã Dự Án: #1685935

Đã trao cho:

makeusaywow

Give me a chance and take a minute to view my portfolio. Thanks.

$200 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $82 cho công việc này

natgeo

Let me know the details of your requirements.

$30 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
4.5
usmanvardag

PHP and MySQL expert here. Please check your PMB for more details.

$50 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
3.4
netxpertindia

we are interested to do this php and mysql project.

$100 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
3.1
honeypotant

I can help you. I have rich experience in PHP/MySQL. Thanks.

$250 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6
salaria124

Hey, Here is PHP expert, Please let me know of your requirements! Thank you!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
parekhpiya2002

Willing to work with you...!

$80 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0