Đã Trao

want to sell 9 k Fan page

I want to sell my 9k Fan Page :):)

Please Bid your ammount..

the person giving highest will win the bid !!

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, SEO

Xem thêm: k bid, fan page, page sell, sell person, want marketing person, person sell, sell internet, fan page marketing, internet sell, highest unique bid software, highest unique bid auction, highest unique bid sites, highest unique bid, highest unique bid auctions

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pune, India

Mã Dự Án: #1612028

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2500 cho công việc này

rajas2121

i am interested

₹2500 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0