Đang Thực Hiện

150k world wide like need

hello everybody

i need 150k ww like

i will give 150$ for 150k world wide like

if any body can plz bid this project

thanks

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, SEO, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: hello world, need 150k, seo world, 150k, world wide, lowest unique bid project, biztalk bid project, bid project

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) comilla, Bangladesh

Mã Dự Án: #4542362

Đã trao cho:

FTYSEO

====Dear Sir,I Have A Request For You,A Great Offer Please View PMB For Further Details!====

$8 USD / giờ
(180 Đánh Giá)
5.8

6 freelancer đang chào giá trung bình $10/giờ cho công việc này

JAVIANS

see mb..............

$11 USD / giờ
(540 Đánh Giá)
7.1
ssuet123

check pm.....

$8 USD / giờ
(387 Đánh Giá)
6.8
Rstanjim

======Request please View PMB message Inbox.Satisfied 100% Start ASAP.Thanks======

$11 USD / giờ
(198 Đánh Giá)
6.3
rakin71

============ check pm =========

$8 USD / giờ
(72 Đánh Giá)
6.1
sarmisthadey

I can do this, lets start

$12 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
sonal2003

hello....experts are here.

$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0