Đã Đóng

10,000 YouTube likes and favorites

I need to have 10,000 YouTube likes and favorites delivered to a YouTube video within the span of a day. The likes and favorites should be from different IP addresses to avoid ban.

Kĩ năng: Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Tiếp thị, SEO

Xem nhiều hơn: marketing a youtube video, video likes, seo youtube, likes day, video seo 2012, seo youtube video, youtube different, different addresses youtube views, youtube ban, 000 youtube, youtube likes seo, different likes, youtube video likes, 000 need likes, youtube seo video, favorites, youtube likes favorites, youtube day, need youtube likes, youtube video seo, youtube ip, youtube addresses, seo video youtube, ip youtube video, ip youtube

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Tampa, United States

ID dự án: #1637602

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

shamim7raj

Get quality full services

$50 USD trong 10 ngày
(42 Nhận xét)
4.8