Đang Thực Hiện

Youtube Project 20k views

I'm currently seeking a new company / person that can provide 20,000 views to a existing video. I'm looking for someone cheap but reliable for LONGTERM WORK!

All views must be 100% human traffic.

No black hat

No fake Accounts

Serious inquiries only!

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, SEO, YouTube

Xem nhiều hơn: cheap seo company, youtube traffic, traffic youtube, video fake, fake video, looking someone longterm, looking cheap youtube, 000 youtube views cheap, reliable seo company, views fake video, youtube views cheap, reliable youtube views, video seo 2012, youtube video marketing project, seo youtube video, 100 000 views youtube, cheap views youtube, 000 views youtube, serious inquiries, cheap youtube views, fake video views, reliable views youtube views, fake youtube views black hat, youtube seo video, 20k

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Bronx, United States

ID dự án: #1714865

Được trao cho:

RockingExpert

PM sent...

$2 USD / giờ
(906 Đánh Giá)
7.9

5 freelancer đang chào giá trung bình $10/giờ cho công việc này

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$30 USD / giờ
(849 Nhận xét)
7.6
WIKIMEDIASVERIGE

REAL HUMAN SOCIAL MEDIA MARKETER IS HERE :)

$2 USD / giờ
(382 Nhận xét)
7.3
aounrizvi

=== Hello sir i am professional in this field, and ready to do your work, for more detail please check pm ====

$2 USD / giờ
(48 Nhận xét)
5.4
VanessaFecteau

hi, please check pm :)

$10 USD / giờ
(1 Nhận xét)
1.0
amar123syla

I can do this, please choose me, my price is reasonable, you won't be dissappointed.

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0