Đã Hủy

3k FB app votes

I need 3k FB app votes for a contest that ends on 12 hours. No need for unique IPs. I'll provide link by PM. Normal vote: accept app, like page, vote.

Interested: PM me.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội

Xem thêm: fb marketing, fb app, need contest votes, ips vote, need app votes, need votes contest app, unique votes contest, vote app, app vote, app contest votes, 1000 votes app facebook, app votes, facebook votes app, vote unique, unique ips, votes app, vote contest app, contest votes, unique vote, votes unique, need votes contest, contest app, votes unique ips, vote ips, unique votes

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Private, Brazil

Mã Dự Án: #1709200

10 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

lancerboy1206

======= Please read the PMB first. If you agree with my offer, we may then start. ======

$30 USD trong 1 ngày
(2697 Đánh Giá)
9.0
marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$30 USD trong 1 ngày
(3422 Đánh Giá)
8.7
drubo999

Im interested plz check my PMB. Thnx

$30 USD trong 1 ngày
(712 Đánh Giá)
7.9
aimthemask

Hi , Check PM!

$30 USD trong 1 ngày
(108 Đánh Giá)
7.1
BestESolutionsBD

i am ready to give you super fast service. give me details. thanks

$30 USD trong 1 ngày
(218 Đánh Giá)
6.9
akhossain84

*****--**Dear Sir, Please check my PMB for [url removed, login to view]**--*****

$30 USD trong 1 ngày
(65 Đánh Giá)
4.9
marimphil

========please check pm thank===========

$30 USD trong 1 ngày
(28 Đánh Giá)
4.7
bestworker000

Please Check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(17 Đánh Giá)
3.6
sumiya555

Check PMB for details.

$30 USD trong 1 ngày
(16 Đánh Giá)
3.4
FbTwSupplier

Hi dear, I can supply facebook fans . I am agree to work with you .Please check my PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.5