Đã Đóng

Clickjack Script Or Sth. Like This Needed

I need someone who can make some fans for my fan [url removed, login to view] fans must be bulgarian people and i've created 1 fake account on facebook i'll share clickjack links from here but in this script i'll need to put hidden like and share this item on his wall who clicked it..

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội

Xem thêm: clickjack script, facebook share wall clickjack, clickjack facebook share, facebook clickjack, facebook like share, bulgarian needed, facebook share links, script hidden, script facebook hidden, bulgarian facebook, hidden facebook script, facebook script hidden, script fan page facebook, fan page script, script fan page, social wall, facebook fake script, need facebook script, facebook wall fan page, script fan facebook, hidden script facebook, script facebook account

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sofia, Bulgaria

Mã Dự Án: #1067847

3 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

imark

Please check your PMB

$40 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.5
projectexpert786

______________ready to work________________

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
VasilBogdanov

Start now!

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0