Đang Thực Hiện

500 Facebook app installs

I need 500 installs for a facebook dating application.

Offer can only be promoted through facebook and all traffic must be genuine.

No spamming or other methods that violates Facebook TOS.

USA traffic only.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: installs, facebook traffic, dating app, app traffic, facebook traffic usa, app installs facebook, genuine facebook, 500 dating, social dating app, genuine dating, dating offer facebook, social networking app facebook, 500 app, application traffic facebook, facebook traffic app, facebook app social, facebook app dating, dating offer, installs facebook, need 500 app, app marketing facebook, facebook dating app, need facebook usa traffic, facebook app usa, facebook app marketing

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) lawrenceville, United States

ID dự án: #1081718

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

lancerboy1206

======== Hi, Please check PMB for more details. Thanks. ====

$50 USD trong 10 ngày
(2478 Nhận xét)
8.9