Đã Đóng

Facebook Blaster Pro Specialist needed

Hi all,

I'm looking for a facebook blaster pro specialist, who owns multiple facebook PVA's. and who knows how to send a wealth of messages on facebook.

Interested parties should have enough PVA accounts to send the messages from + know how Facebook blaster pro works.

As this pocess is automated, you should bid accordingly.

Happy bidding.

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Kiểm tra phần mềm

Xem thêm: facebook blaster works, facebook blaster pro, facebook blaster pro works, facebook blaster, looking for a marketing specialist, facebook specialist marketing, bid blaster, networking specialist, networking marketing pro, specialist, Facebook PVa, facebook marketing specialist, blaster, bidding pro, bid on pro, social specialist, blaster needed, pva accounts bid, looking facebook specialist, send marketing messages facebook, automated facebook accounts, facebook pva accounts needed, facebook event error message narrow interested, wealth works, specialist facebook

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Rotterdam, Netherlands

Mã Dự Án: #1692098

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

voboghuroshopno

Plz chack your PMB...

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0