Đang Thực Hiện

Facebook Fans Needed

I'm looking for 5000+ Facebook fans (real people) from India. Your bidding price must be for every 1000 fans.

-Thanks

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: 1000 fans thanks, looking 1000 fans, 5000 facebook needed, price 1000 fans, real india, 5000 needed, india facebook, india fans, networking india, fans needed, facebook marketing needed, fans 5000, fans india, 5000 fans, facebook india

Về Bên Thuê:
( 58 nhận xét ) Edison, United States

Mã Dự Án: #1070986

Đã trao cho:

Kamalkishover

Pls check PM

$30 USD trong 12 ngày
(72 Đánh Giá)
5.6