Đã Đóng

Facebook Invites

I need you to sent 5,000 invites to my fan page for REAL and ACTIVE UK facebook users.

I don't need you sent invites fake, bot and automatic script.

Need only sent invites for REAL and Active users.

Please send me PM for your price to 5,000 sent invites for REAL and Active UK facebook users.

Please write invites expert in your bid then i can understand that you read the description.

Kỹ năng: Quảng cáo, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Mạng xã hội

Xem thêm: write facebook, bot facebook, real active facebook users, page fan bot, script facebook pending, send facebook invites, real facebook bot, fan bot facebook, facebook real active users, need bot facebook, facebook page bot script, script fan page facebook, fan page script, facebook automatic bot, expert social networking internet marketing, bot facebook fan, facebook can send, automatic facebook bot, script fan page, automatic script, automatic fan page, bot expert, facebook fake script, active users social, need facebook script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Khairpur, Pakistan

Mã Dự Án: #1018384

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

lancerbd89

Dear sir , please cheek PMB

$30 USD trong 2 ngày
(112 Đánh Giá)
5.8
bdteam3

please see pm.................

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
XRocketeer

INVITES EXPERT !!!!! Hello Sir, Please refer to your PMB ! Need to discuss more about the job !

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0