Đã hoàn thành

125 Facebook Shares

Hello!

I have a link that I would like to get 125 FB shares for (post to the wall). I'd like the majority of the accounts to be from US with at least 50 friends.

I would like a report with a list of all of the shares.

Thanks!

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: facebook post marketing, shares, social shares, facebook list accounts, list facebook accounts, networking report, post wall friends facebook, facebook wall post link, post link post facebook wall, post link wall facebook, facebook post wall link, post link facebook wall, facebook friends list, post friends wall, wall post friends facebook, wall shares facebook, social wall, facebook post link wall, shares facebook, list accounts facebook, post friends wall facebook, list facebook, facebook wall shares, facebook wall post wall, facebook report

Về Bên Thuê:
( 345 nhận xét ) Boston, United States

ID dự án: #1067578

Được trao cho:

RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 1 ngày
(992 Đánh Giá)
7.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

experttwitter

Lets Start work...

$30 USD trong 0 ngày
(8 Nhận xét)
3.6