Đã Hủy

Facebook Votes

I need 300 facebook votes for a contest delivered in 1 [url removed, login to view] like sponsor page and vote for a picture.

1 vote from 1 unique ip.


It's an application vote, where you can only vote once with an account.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội

Xem thêm: sponsor facebook, vote picture, facebook marketing contest, picture contest, vote facebook page, 300 facebook, facebook vote votes, need contest votes, delivered facebook, need vote contest facebook, 300 facebook votes, facebook page picture, unique votes contest, need 300 votes, vote 300, 300 vote, picture votes, need 300 vote facebook, facebook page votes, facebook picture contest, need contest facebook, contest facebook votes, facebook vote picture, need facebook votes contest, facebook vote page

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Lisbon, Portugal

Mã Dự Án: #1743395

8 freelancer đang chào giá trung bình $23/giờ cho công việc này

rashidaliansari

============= Will Provide U All Service Until U Satisfy 100% ================

$10 USD / giờ
(198 Đánh Giá)
6.6
palash1987

Please check Pm for more details & best offer.

$25 USD / giờ
(111 Đánh Giá)
6.0
marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$30 USD / giờ
(229 Đánh Giá)
5.9
akhossain84

***<>***

$30 USD / giờ
(64 Đánh Giá)
4.9
sumiya555

Check PMB for details.

$30 USD / giờ
(16 Đánh Giá)
3.4
shahin0106

i am ready

$8 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
tuanattenheimer

i have a team to do the job

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
kashipuffin

hi sir i m ready for this job

$50 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0