Đã Hủy

Facebook Votes

8 freelancer đang chào giá trung bình $23/giờ cho công việc này

rashidaliansari

============= Will Provide U All Service Until U Satisfy 100% ================

$10 USD / giờ
(198 Đánh Giá)
6.6
palash1987

Please check Pm for more details & best offer.

$25 USD / giờ
(111 Đánh Giá)
6.0
marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$30 USD / giờ
(229 Đánh Giá)
5.9
akhossain84

***<>***

$30 USD / giờ
(64 Đánh Giá)
4.9
sumiya555

Check PMB for details.

$30 USD / giờ
(16 Đánh Giá)
3.4
shahin0106

i am ready

$8 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
tuanattenheimer

i have a team to do the job

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
kashipuffin

hi sir i m ready for this job

$50 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0