Đã Hủy

20,000 fans facebook . 50,000 twritter flowers -

I need 10,000 World Wide Real Active Facebook Fans/Likes

We pay for real likes $ 5 for 1k

We pay for fake likes $3.5 for 1k

If you only accept our rates than bid please otherwise please not waste my time

50% Milestone before Start Work

sk yp

pintuball

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: twritter, yp, facebook wide, pay fake fans, fake fans real active, 000 fans likes, 000 fake facebook, fans rates, fake likes fans, facebook world, time flowers, strongincome

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) atlana, Pakistan

Mã Dự Án: #1649614

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

hasanreja

=======Hello Sir,Please Check My P.M Details=========

$30 USD trong 30 ngày
(44 Đánh Giá)
5.1
ahsandilshad

please see Private Message Box for details of cheap rates

$30 USD trong 6 ngày
(12 Đánh Giá)
3.7
Developerteam24

Please check PM

$50 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
richardsonlk86

i m good with social network so please check and let me know

$50 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0