Đã hoàn thành

Get 5000 facebook fans

I need 5000 fans on facebook

The fans must be 100% real people. (fans around the world)

Clarification:

I need this in 5 days.

I'm not going to grant administrator privileges.

I will provide the link only (url facebook page)

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội

Xem thêm: get people, facebook administrator, administrator facebook, need 100 fans, need 5000 facebook, facebook marketing administrator, 5000 page fans, facebook 5000 page, 5000 link facebook, page 5000, 5000 page, 5000 page facebook, facebook page 5000, 5000 facebook page, facebook world, 5000, page 5000 facebook, 5000 fans days, Networking administrator, roderickzapata, link facebook page, url facebook, facebook url, fans 5000, 5000 fans

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Leon, Nicaragua

Mã Dự Án: #1033348

Đã trao cho:

ifaas001

==== Hi,, I think I Can Do This For You ====

$30 USD trong 5 ngày
(38 Đánh Giá)
6.6

14 freelancer đang chào giá trung bình $185 cho công việc này

mikechuah

Please check PM

$150 USD trong 7 ngày
(106 Đánh Giá)
8.1
dataworker2009

Hello,Pls check [url removed, login to view]

$300 USD trong 7 ngày
(179 Đánh Giá)
7.1
suvro4

please cheek pm

$200 USD trong 10 ngày
(188 Đánh Giá)
6.3
Consilium

Let's Start:)

$300 USD trong 5 ngày
(110 Đánh Giá)
5.8
nasirxp

Dear Sir, Please see Privet MB.......

$150 USD trong 20 ngày
(30 Đánh Giá)
5.4
MyFacebook

Sir , Plz CHK PM

$80 USD trong 5 ngày
(25 Đánh Giá)
5.1
junkyfunky

I am a facebook marketing expert. Please check your PMB

$110 USD trong 10 ngày
(6 Đánh Giá)
4.0
stealthymobiles

Hi we can do this no problem without admin privileges for 5000 worldwide targeted fans. See PM

$225 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
4.0
experttwitter

check inbox.

$250 USD trong 5 ngày
(8 Đánh Giá)
3.6
chandankaushik1

PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 5 ngày
(17 Đánh Giá)
3.7
asfankhan

i am really in in social networks and i am sure of doing it in 5 days.

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bright573

bring it on

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
amitphotasa

waiting for your call sir.thanks.

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0