Đã Đóng

+ Klout - 1,000 +K's

I have some projects which requiring boosting of Klout Scores as well as obtaining +K on individuals Klout Topics.

With each Klout account you have on your own you have 5-10 Klout Points daily you can distribute.

Place your bid for 1000 +K / Klout Points.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: k can, k bid, klout, topics marketing projects, projects topics marketing, networking projects topics, marketing projects topics, bid place job, lowest bid place script, daily motion account

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) San Diego, United States

Mã Dự Án: #1684825

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$30 USD trong 1 ngày
(375 Đánh Giá)
6.7