Đã Hủy

I need 2k canadian likes urgent.

I need 2k canadian likes urgent for my facebook page. Likes must be from canada. other countries likes not accepted an payment is made after task complication. I need some one for long time work.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội

Xem thêm: canadian, need urgent likes, canadian page likes, networking task, canadian likes, need page likes, likes canada, urgent likes, canadian facebook, urgent likes page, task urgent, 2k, windows scheduler task start time, need canadian, need website built shopping cart plus seo work, schedule task random time, task assigning process work crm, will willing capable completing task proper time frame

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pali marwar, India

Mã Dự Án: #1736850

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹2972 cho công việc này

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

₹4444 INR trong 1 ngày
(3422 Đánh Giá)
8.7
rashid9377

please check pm

₹1500 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0