Đã hoàn thành

Need 5000 Facebook likes for a website

I need 5000 Facebook likes for a website.I will pay $6 for 1000 [url removed, login to view] you will earn $30 for 5000 like.I will award the job [url removed, login to view] place your bid.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: networking for a job, need urgent likes, earn 5000, need website will earn, rajib999 marketing, need 5000 facebook, 1000 likes website, need urgent job home based, need website facebook, need 5000 urgent, pay facebook 1000, job 1000 urgent, urgent likes, need 5000 likes, earn facebook, pay 1000 likes, rajib999, award bid website, need facebook urgent, need urgent job, website job listings bid, credits place bid job, need email address place fake bid ebay, need 5000

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) rajshahi, Bangladesh

Mã Dự Án: #4208999

Đã trao cho:

Rstanjim

====Dear [url removed, login to view] fans services with Imaging [url removed, login to view] one Request for You,please View PM message Inbox Thanks====

$30 USD trong 1 ngày
(124 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

sourabhdiwakar

I have sent you a PM With details plz check

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0