Đang Thực Hiện

I need Facebook votes (not likes, but actual votes)

I need Facebook votes on a contest, I'm fairly sure the votes themselves require to be from PVA's.

I don't need access to the accounts, just the votes from them in order to boost my leaderboard rank.

Kỹ năng: Quảng cáo, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Mạng xã hội

Xem thêm: need facebook, leaderboard, facebook pva, contest 100, facebook marketing contest, need pva facebook accounts, need contest votes, order pva, 100 facebook votes, need votes facebook accounts, need facebook accounts contest, bumpstah, need fairly, contest need likes, facebook accounts votes, need facebook contest, boost facebook votes, boost votes, need 100 facebook votes, votes likes, contest facebook votes

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1723345

Đã trao cho:

anamul12

Dear sir, check my PMB for more details..

$30 USD trong 1 ngày
(553 Đánh Giá)
7.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

aounrizvi

=== Hello sir i am professional in this field, and ready to do your work, for more detail please check pm ====

$30 USD trong 3 ngày
(121 Đánh Giá)
5.9